Adresse:

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra německého jazyka
Komenského 314/2, 460 05 Liberec

sídlo TUL: Studentská 2, Liberec 46117
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885
bankovní spojení: ČSOB Liberec, 1. máje 18, Liberec
účet č.: 305806603/0300