Od roku 2013 působí na katedře lektorka DAAD Anke Demmerling, která zajišťuje kurzy fonetiky NJ, reálií a praktických jazykových cvičení. Kromě výukové činnosti pomáhá studentům při zprostředkování jazykových kurzů a semestrálních studijních pobytů na německých univerzitách. Více o DAAD naleznete na http://www.daad.cz/

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra německého jazyka