O katedře

Katedra německého jazyka na Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě TU Liberec byla založena v roce 1992. Katedra nabízí jak denní, tak kombinované studium zakončené titulem Bc. Dále je možné přejít k navazujícímu studiu na jiné evropské školy, nebo pokračovat v Liberci a dosáhnout titulu Mgr., a tím kvalifikace pro učitelství německého jazyka na 2. stupni základních škol. Bližší informace jsou k dispozici v sekci uchazeči.
Hlavním motivačním činitelem pro studium německého jazyka je bezpochyby silná provázanost české a německé jazykové oblasti, a to jak z ekonomického, tak i společensko-kulturního hlediska (délka společných hranic ČR s Rakouskem a Německem je takřka 1300 km). Aktivní znalost němčiny, spojená s odbornou kvalifikací, nabízí široké možnosti uplatnění na pracovním trhu, mimo jiné právě v oblasti vzdělávání.
Katedra německého jazyka disponuje mladým pracovním teamem, zahraničními vyučujícími a lektory (DAAD). Máme úzké pracovní kontakty s univerzitou v Drážďanech (TUD a Mittleuropazentrum), pomáháme zprostředkovat zahraniční stipendia, jež lze absolvovat i v rámci daného studijního programu.
Studium němčiny jako celek představuje vyváženou kombinací lingvistických, lingvodidaktických a literárně vědních oborů, které jsou doplňovány konverzačními cvičeními, praktiky a semináři zaměřenými na kulturu. S výjimkou několika vybraných předmětů 1. ročníku probíhá výuka v němčině, takže zahraniční studenti se specializací DaF (Deutsch als Fremdsprache) mohou studovat přímo v cílové řeči. Absolventi získávají vzděláni pro odbornou pedagogickou a kulturní činnost v okruhu německého jazyka.
 
Počítáme s tím, že jazyková úroveň našich uchazečů není vždy ideální, a proto počítáme s jistou "náběhovou fází" studia. Během prvního ročníku například nabízíme doplňkové jazykové kurzy.   
 
Studujte němčinu, vyplatí se to! 
 
 

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra německého jazyka