Výuka předmětů v magisterském programu

  • Mgr. Martina Čeřovská

Učitelství NJ pro 2. st. ZŠ

  ZS LS
ROK 2017/2018 PV: DS3N, LT3N, NK3N POVINNÉ: LN4E, KLGE, KLLE
PV: LG4N, VF4E, VG4E
ROK 2018/2019 POVINNÉ: DN3E, LN3E, VNJE
PV: LG3N, VF3E, VG3E

POVINNÉ: ZLT-B
PV: (DS4N), LT4N, NK4N

Studium na německých univerzitách v LS 2018

  • Mgr. Martina Čeřovská

GFPS-CZ je organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě působící v oblasti setkávání především studentů se společným zájmem rozvíjet přátelské vztahy se sousedními státy, zejména Německem a Polskem. Cílem poskytování stipendií chceme přispět k individuálnímu zlepšení německého jazyka a seznámení se s německou kulturou. Podrobnosti viz http://www.gfps.cz/

Přihlašovací dokumenty zde.

  • 1
  • 2

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra německého jazyka