O katedře

Katedra německého jazyka na Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě TU Liberec byla založena v roce 1992. Katedra nabízí studium zakončené titulem Bc., přičemž je možné přejít k navazujícímu studiu na jiné evropské školy, nebo pokračovat v Liberci a dosáhnout titulu Mgr.

Studium představuje vyváženou kombinací lingvistických, lingvodidaktických a literárně vědních oborů, které jsou doplňovány konverzačními cvičeními, praktiky a semináři zaměřenými na kulturu. Výuka probíhá v němčině, takže zahraniční studenti se specializací DaF mohou studovat přímo v cílové řeči. Absolventi získávají vzděláni pro odbornou pedagogickou a kulturní činnost v německy mluvících oblastech.

 

Partnerské instituce

  • Institut für Germanistik an der Technischen Universität in Dresden
  • Kinderakademie Görlitz/Zittau (unsere Lehrkräfte halten hier regelmäßig Vorlesungen)
  • Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen
  • Ludwig Boltzmann Institut für vergleichende Pädagogikwissenschaften (LBI) Wien
  • Pädagogische Hochschule Wien (PHW, Kirchliche pädagogische Hochschule Krems a.D. (KPHK)
  • Adalbert Stifter Verein
  • Duden Verlag

Pracovníci katedry

Kontakt

Adresa pro zasílání pošty:

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra německého jazyka
Sokolská 113/8
460 01 Liberec 1

Další údaje

sídlo TUL: Studentská 2, Liberec 46117
: 46747885
DIČ: CZ46747885
bankovní spojení: ČSOB Liberec, 1. máje 18, Liberec
účet č.: 305806603/0300

Kontakty

telefon:  telefonní seznam TUL
e-mail: obesně ve tvaru jmeno.prijmeni@tul.cz

Mapa

Cache not writeable please update the file permissions! (geocode_cache.txt)

Mezinárodní spolupráce

instituce forma spolupráce těžiště spolupráce od roku
Maďarsko
SZEGEDI TUDOMANYEGYETEM
TEACHER TRAINING FACULTY "GYULA JUHASZ"
Erasmus/Socrates didaktika cizích jazyků
výměna studentů
2004
Německo
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN, INSTITUT FÜR GERMANISTIK Erasmus/Socrates lingvistika
german studies
didaktika cizích jazyků
výměna studentů
2005
DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST BONN bilaterální dohoda vysílání lektorů 1990
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE FREIBURG Erasmus/Socrates didaktika cizích jazyků
výměna studentů
2006
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE SCHWÄBISCH GMÜND Erasmus/Socrates didaktika cizích jazyků
výměna studentů
2005
INTERNATIONALES HOCHSCHULINSTITUT ZITTAU bilaterální dohoda čeština jako cizího jazyka, intenzivní jazykové kurzy 1996
Polsko
KOLLEGIUM KARKONOSZKE JELENIA GÓRA Erasmus/Socrates didaktika cizích jazyků
výměna studentů
2007
Rakousko
KIRCHLICHE PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE WIEN/KREMS Erasmus/Socrates didaktika cizích jazyků
lingvistika
výměna studentů
1992
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE KLAGENFURT Erasmus/Socrates didaktika cizích jazyků
lingvistika
výměna studentů
2007
PÄDAGOGISCHE AKADEMIE DES BUNDES IN WIEN Aktion Österreich -Tschechien blokové semináře k reáliím Rakouska 1999
Švýcarsko
KOOPERATION
ST. GALLEN-LIBEREC
bilaterální dohoda blokové semináře k reáliím Švýcarska 1990