Které obory lze u nás studovat:

 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

(bakalařské studium prezenční a kombinované, tříleté)

Profil uchazeče:

Požadujeme znalosti na úrovni B1 s výraznou tendencí k B2 (maturitní zalosti)
Pro vyrovnání případných jazykových deficitů poskytujeme před zahájením 1. semestru vyrovnávací kurzy.

Od akad. roku 2015/16 lze na katedře studovat studijní obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání i v kombinované formě. Na tento obor se lze přihlásit bez přijímacího řízení.

V kombinovaném studiu jsou vypisovány vždy jen vybrané kombinace oborů (bližší informace viz vyhlášení přijímacího řízení, příp. webové stránky fakulty). V letošním roce byly otevírány následující kombinace: německý jazyk – fyzika, německý jazyk – historie, německý jazyk – chemie, německý jazyk – informatika, německý jazyk – matematika. Výuka je organizována blokově, cca 3-4x za semestr (zpravidla o pátcích). Aktuální rozvrhy výuky jsou k dispozici studentům vždy před zahájením akademického roku. Konkrétní termíny výuky němčiny pro letošní rok jsou vypsány v záložce studijní aktuality. 

 

Německý jazyk pro 2. stupeň základní školy

(navazující magisterské studium prezenční, dvouleté)