Konzultační hodiny

Apl. Prof. Dr. Tilo Weber, Ph.D.

 

User   tilo.weber@tul.cz
    KNJ
    budova S, Sokolská 8, 6.patro
    zaměstnanec
  Telefon:   00420-485354277
  Konzultační hodiny:   LS 2011/2012:  úterý  12:30 - 13:30 

  Publikace:

 • 2010 Lexikon und Grammatik in Interaktion – Grammatische Kategorisierungsprozesse am Beispiel des Deutschen (= Reihe Germanistische Linguistik 287). Berlin, New York: de Gruyter.
 • 2010 (a) Die Sprachwissenschaft und das doppelte Problem der Interpretation. In: Thomas Groh & Jörn Lorenz (Hg.): Interpretatio Mundi. Wie deuten die Wissenschaften die Welt? Dresden: thelem Verlag, 33–46.
 • 2010 (b) Everyday communication and socializing. Article first published in Antos/Ventola/Weber 2008 and reprinted in: David Matsumoto (ed.): APA handbook ofinter-personal communication. Washington, DC: APA, 187–214.
 • 2009 (a) Explizit vs. implizit, propositional vs. prozedural, isoliert vs. kontextualisiert, individuell vs. kollektiv – Arten von Wissen aus der Perspektive der Transferwissenschaften. In: Tilo Weber & Gerd Antos (Hg.). Arten von Wissen. Frankfurt, M.: Peter Lang, 13–22.
 • 2009 (c) Wissenstransformationen zwischen Gespräch und intertextuellen Strukturen am Beispiel telefonischer Beratungsgespräche zu Versicherungen. In: Oliver Stenschke & Sigurd Wichter (Hg.). Wissenstransfer und Diskurs. Frankfurt, M.: Peter Lang, 107–121.
 • 2008 (a) Everyday communication and socializing. In: Gerd Antos & Eija Ventola in cooperation with Tilo Weber (eds.), Interpersonal communication (= Handbooks of applied linguistics 2). Berlin, New York: de Gruyter, 398–429.
Mgr. Pavel Novotný, Ph.D.
92 4af33ea8ce681     pavel.novotny@tul.cz
    KNJ
    budova S, Sokolská 8, 6.patro
    vedoucí katedry
  Telefon:   00420-485354280
  Konzultační hodiny:   LS 2011/2012:  pondělí  13:00 - 14:30 

http://pavelnovotny.net

Publikace:

Odborné Publikace:

Novotný, P.: K radiofonické tvorbě Ferdinanda Kriweta. In: Souvislosti 4/2013, ISSN 0862-6928

Novotný, P.: K cyklu "Tramvestie". In: Tahy 2013 (ISBN 978-80-87378-68-7)

Novotný, P.: Die Vorformen der literarischen Montage. Arco, Wien 2012 (Dizertační práce), ISBN 978-3-938375-47-1

Novotný, P.: Radiové umění v problémově-historických souvislostech. In: Rataj, Michal (ed.):
Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury, Praha 2012. ISBN 978-80-7331-229-9

Novotný, P.: Poezie za hranicemi jazyka. In: Souvislosti 2/2012. (úvod k překladům
textů Wiener Gruppe) ISSN 0862-6928

Novotný, P.: K modernitě německé romantiky. In: Souvislosti 4/2011. ISSN 0862-6928

Novotný, P.: Mathematisches und chemisches Schaffen – zur Kunsttheorie Novalis´ und
Friederich Schlegels´. In: Acta universitatis Carolinae. Germanistica Pragensia. Philologica
2008. Prag 2011. S. 125-132. ISBN 978-80-246-1799-2.

Novotný, Pavel: Zum Montage-Verfahren in der Literatur. In: Miedzinarodowa Konferencja
Mlodych Naukowców Szkól Wyzszych Euroregionu Nysa. Jelenia Góra 2005. S. 98-104.
ISSN 1801-1128

Novotný, Pavel: Kšeft s mrtvými dušemi. K současné situaci na vysokých školách. In: Tvar
18/2010, s. 6 (Odpovídá německé verzi referátu [Geschäft mit toten Seelen. Zur
gegenwärtigen Situation an den Hochschulen] přednesenému v létě 2010 na germanistické
konferenci FFUK v Praze, věnované stavu české germanistiky po Boloňské reformě, 8/2010)

Novotný, Pavel: Zu Leben und Werk Luděk Roubíčeks. In: Heinemann, Margot (Hrsg.)
Deutsch- Sprache der Euroregion(en). Liberec 2006. S. 231-236. ISBN 80-86807-29-0

Novotný, Pavel: Ke struktuře Schillerova Valdštejna. In: Euroliteraria/Eurolingua 2005.
Liberec 2005. ISBN 80-7372-040-X

Samostatné přednášky, semináře

24.2. 2013 Přednáška pro pracovníky knihoven, téma: Německy psaná avantgardní
literatura, KVKLI, Liberec
13.10. 2012. Překladatelský seminář, společně s Nikolou Mizerovou. Ars Poetica, Nová Paka
22. 6. 2012: Přednáška pro pracovníky knihoven, téma: Německy psaná literatura od baroka
až po první polovinu 19. stol. KVKLI, Liberec
15. 12. 2011, Praha, přenáška pro studenty AMU – K průniku médií v umění: Jazyk-zvukobraz.
7. 10. 2011, 06.10.2006, Kinderakademie Zittau Görlitz: Gezeichnete Sprache (přednáška pro
školní děti, trojjazyčná dětská akademie).
9/2010: dvě přednášky pro pracovníky knihoven, téma: Německy psaná literatura 20. a 21.
století. KVKLI, Liberec

Radiofonické kompozice (feature) a ostatní tvorba pro ČRo3:

Havarijní řád. Preméra 26.1.2013                                                                                                                                                                                                                Tramvestie (Tramvesty). Premiéra 31. 12. 2011
http://www.rozhlas.cz/radiocustica/projekt/_zprava/997386
Vesmír (Universe). Premiere: 30.1. 2010, ČRo3 (http://www.rozhlas.cz/radiocustica/portal/).
vítězná kompozice Prix Bohemia Radio 2011 (Národní cena. Poděbrady) v kategorii
„Radioart".
Kurt Schwitters: Ursonate. Studiová verze pro ČRo3. Premiéra: 31. 10. 2009
(http://www.rozhlas.cz/radiocustica/projekt/_zprava/644896 )
Lžička (Tea Spoon). Premiéra: 27. 10. 2007, ČRo3 (viz
http://www.rozhlas.cz/radiocustica/projekt/_zprava/345329 )
Brambora (Potato). V rámci festivalu „Art´s Birthday 2009“. Live-přenos ČRo3, 16.1. 2009
(viz http://www.rozhlas.cz/artsbirthday/2009/_zprava/541550
Překlady a další tvorba:

Překlady (mj.):

Volker Braun: Básně (texty pro festival v Hradci Králové 4/2013)                                                                                                                                                               H. M. Enzensberger: Zánik Titaniku (průběžně ve Tvaru 2013-14), příprava knižního vydání.                                                                                                              H. M. Enzensberger: Maják (báseň). Nízkonákladová serigrafie Jana Měřičky, Křižany 2012
Thomas Bernhard: Pravdě na stopě. Rozhovory (společně s N. Mizerovou a M. Petříčkem). Praha: Prostor 2012
Konrad Bayer: Hora (rozhlasová hra). In: Souvislosti 2/2012 ISSN 0862-6928
Gerhard Rühm: Hudba jako jazyk a obrázkové písmo. In: Souvislosti 2/2012
Gerhard Rühm: Konstelace. (poezie) In: Souvislosti 2/2012
Gerhard Rühm, Konrad Bayer: Sraní a chcaní. (poezie) In: Souvislosti 2/2012
Theodor W. Adorno: Je umění veselé? In: Tvar 05/11, 6-7.
Kol. autorů.: Černá hvězda/Schwarzer Stern, Ostrava/Essen 2010 (dokumentární publikace
věnovaná industriálním architektonickým památkám Ostravska, překlady německých
příspěvků, lektorát)
Louis Armand: Texty. (poezie) In: Psí víno ...
Marie Kwaysserová: Záchrana (přebásnění do češtiny). In: Marie Kwaysserová: Sen
a skutečnost. Liberec 2009. ISBN 978-80-86807-52-2
Jaromír Typlt: To naráží řeč. (přel. do němčiny) Fale poezji. Rakouské kulturní fórum.
Varšava 2009.
Pospolu-Miteinander-All Together (překlad do němčiny) katalog studentů FAMU.
Praha 2006.
Pospolu-Miteinander-All Together (překlad do němčiny) katalog pedagogů FAMU.
Praha 2006.
Helen Annette Krieger: Tristesse Provinciale/Tristesse provinciale - Remix (překlad do
češtiny). In: Souvislosti 3/2005. S. 203-207. ISSN 0862-6928

Samostatné publikace, poezie, texty, textové objekty:
Tramvestie (rozsáhlé multimediální dílo):
Tramvestie. In: A2, 2/2012
Tramvestie. In: Kloaka. Bratislava 1/2011. ISSN 1338-5054
Tramvestie – Textový objekt pro KVKLI, Liberec, 2010/ paralelně též textová instalace v lib.
obch. domě Forum.
Tramvestie - Textová instalace na/v libereckém tramvajovém voze.
Tramvestie. In: Kulturně-literární revue Pandora, ISSN 1801-6782. Ústí nad Labem 2008. s.
128-141.
Tramvesties (Překlad do angličtiny Petr Vichnar). In: Literární revue Vlak. Prag – New York
– London – Melbourne – Paris – Amsterdam 2011. ISSN 1804-512X, S. 186-192
Tramvestija (Překlad do slovinštiny - Marjan Pungartnik) In: Loucutio 63/2011,
http://www.locutio.si/

Ostatní:

Pavel Novotný: Havarijní řád. Protimluv, Ostrava 2013                                                                                                                                                                        Helena Skalická, Pavel Novotný: A to si pak můžeš řikat, co chceš. 144 stran, SBN 978-80-7438-089-1, Praha, Dybbuk 2013                                            Pavel Novotný, Ivan Acher: "Acheron" In: Nejlepší české básně 2012, Host, Brno.
Pavel Novotný: „Zdeněk Drbohlav, Liberec, 5.7. 2009, 16:13." In: Nejlepší české básně
2011. Host, Brno. ISBN 978-80-7294-557-3
Mraky (básn. sbírka) Praha 2010, ISBN: 978-80-904454-3-7
Oblaki (Překlad do slovinštiny – Peter Kuhar). In: Lirikon 21. Velenje 2011
Vozejk. In: Bezpodmínečné horizonty. Almanach Revue Welles k 90. narozeninám Ludvíka
Kundery. Brno 2010. ISBN 978-80-904160-7-9
Sběr (básnická sbírka), Liberec 2003

Daniela Hasíková
user-femme     daniela.hasikova@tul.cz
KNJ
budova S, Sokolská 8, 6.patro
sekretářka
Telefon: 00420-485354275
Konzultační hodiny: pondělí - čtvrtek  13:00 - 15:00 

 

Mgr. Martina Čeřovská
user-femme     martina.cerovska@tul.cz
KNJ
budova S, Sokolská 8, 6.patro
zaměstnanec
Telefon: 00420-485354288
Konzultační hodiny: LS 2011/2012:  pondělí  10:30 - 11:30

  Publikace:

 • ČEŘOVSKÁ, M.: Zur Fehleranalyse im Deutschunterricht. In: VOMÁČKOVÁ, O. - DÖMISCHOVÁ, I. - KUBICA, J.: Die deutsche Sprache und Literatur im europäischen Raum. UP Olomouc 2008, s. 76-83. ISBN 978-80-244-2252-7.
 • ČEŘOVSKÁ, M.: Zum phonetischen Aspekt im interaktiven Lehrwerk Deutsch mit Max, Teil I bezüglich des mehrkanaligen Lernens In: DÖMISCHOVÁ, O.: Der Fremdsprachenunterricht im 21. Jahrhundert. UP Olomouc 2011, s. 34-40. ISBN 978-80-244-2700-3.
 • ČEŘOVSKÁ, M. – KLIEWER, A.: Wider den Einheitsunterricht. Deutschlernen an der Grenze. TUL 2011. ISBN 978-80-7372-760-4.

Mgr. Barbora Petrova
user-femme     barbora.petrova.tul@email.cz
KNJ
budova S, Sokolská 8, 6.patro
zaměstnanec
Telefon: 00420-485354277
Konzultační hodiny:

  

Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.
user-femme     nikola.mizerova@tul.cz
KNJ
budova S, Sokolská 8, 6.patro
zaměstnanec
Telefon: 00420-485354280
Konzultační hodiny:  LS 2011/2012: středa 11:00 -12:00 + dle dohody

 Publikace:

 

 • Mizerová, Nikola: Groteske Darstellungen Gottes in der deutschsprachigen Literatur aus den Böhmischen Ländern. In: Acta universitatis Carolinae. Germanistica Pragensia XX. Philologica. Praha: Karolinum, 2011. s. 113-125. ISBN 978-80-246-1799-2.
 • Mizerová, Nikola: Na minovém poli (Hanse Magnuse Enzensbergera Eseje). In: Souvislosti 3/2011.

 

Překlady:

 

 • Zusammenarbeit mit dem Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren (Übersetzungen von Autorenlesungen und Autorenblogs), mit dem Goethe-Institut und dem Verlag Trigon (Nikola Mizerová)
 • Jiří-Levý-Preis für junge Übersetzer literarischer Texte, 3. Platz, 2008 (Nikola Mizerová)
 • Jaromír Typlt: Bruchstück B101. In: Die Horen. Band 245. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik. Hg. von Jürgen Krätzer. Göttingen: Wallstein Verlag, 2012 (Übersetzung ins Deutsche Nikola Mizerová und Mirko Krätsch). ISBN 978-3-8353-1099-5
 • Ilse Aichingerová: Deník mizení (Übersetzung Nikola Mizerová). In: Souvislosti. 2/2011.
 • Ilse Aichingerová: Jako vysoký šrapnel se do výšky vyhoupla večernice (Übersetzung Nikola Mizerová). In: Souvislosti. 2/2011.
 • Ilse Aichingerová: Spěte v houpací síti (Übersetzung Nikola Mizerová). In: Souvislosti. 2/2011.
 • Helmut Eisendle: Svoboda, jakou chci aneb Ego-washing (Übersetzung Nikola Mizerová). In: Souvislosti. 3/2011.
 • Robert Schindel: Lok za lokem pít šťovíkové víno (Übersetzung Nikola Mizerová). In: Souvislosti. 3/2010.
 • Gregor Schröer: Úvahy o tvorbě Roberta Schindela (Übersetzung Nikola Mizerová). In: Souvislosti. 3/2010.
 • Stanislav Struhar: Hledání štěstí. (Übersetzung ins Tschechische) Praha: Volvox Globator, 2007. ISBN: 978-80-7207-652-9.

 

Prof. Dr.- phil. habil. Walter Schmitz
User     walter.schmitz@tul.cz
KNJ
budova S, Sokolská 8, 6.patro
zaměstnanec
Telefon: 00420-485354276
Konzultační hodiny: dle individuální dohody


Aktuelle Veröffentlichungen

 •  SCHMITZ, W: Das Haus Wiesenstein. Gerhart Hauptmanns dichterisches Wohnen. Dresden: Thelem 2006.
 • SCHMITZ, W: „Der mediale Türke. In: Beziehungsgeschichten. Minderheiten – Mehrheiten in europäischer Perspektive.“ Hg. v. Elka Tschernokoshewa u. Volker Gransow. Bautzen: Domowina 2007, S. 83-109.
 • Teufel, A. / SCHMITZ, W.: „Wahrheit und ‚subversives Gedächtnis’. Die Geschichte(n) von Vladimir Vertlib.“ [Nachwort]. In: Vertlib, V.: Spiegel im fremden Wort. Die Erfindung des Lebens als Literatur. Dresdner Chamisso Poetikvorlesungen 2006. Dresden: Thelem 2007, S. 201-253.
 • SCHMITZ, W: „Nach Bologna… Die Germanistik und der gemeinsame europäische Bildungsraum.“ In: Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft. Referate der Konferenz des Tschechischen Germanistenverbandes, Hrádec Kralové, 12. -13.Oktober 2006. Hg. v. Ondráková, J., Vanková, L.. Ostrava 2007, S. 27-33.
 •  Ilma Rakusa. Fremdvertrautes Gelände. [Band 1: Essays zur russischen Literatur. – Band 2: Essays zur Literatur Mittel-, Ost- und Südosteuropas.] Hg.v. W.S. unter Mitarbeit von Daniela Kölling u. Eva Sturm. Dresden: Thelem 2011. [Vorbemerkung: „Auch hier sind Literaturen...“ (...). Bd.I, S.XIII-XXI].
 •  Max Frisch „Schwarzes Quadrat“ – eine Poetik im Zitat. In: Max Frisch. Citoyen und Poet. Hg.v. Daniel de Vin. Göttingen: Wallstein 2011, S.56-71. [Auch in flämischer Sprache: „Zwart Vierkant“ van Max Frisch: een poëtica in het citaat. In: Dietsche Warande & Belfort 15, 2011, S.227-232.]
 • Demolierter Orientalismus. Über Hussain Al-Mozany, einen deutschsprachigen Exilschriftsteller aus dem Irak. [Nachwort]. In: Hussain Al-Mozany: Parallelwelten. Dresden: Thelem 2011, S.177-209.
 • Philosophie als „Plagiatprofil“. Wissen und Erkenntnisgrenzen der Literatur im Werk Max Frischs. In: Max Frisch philosophe [=]Germanica Nr.48, 2011, S.55-74.
 • 1968 in der DDR. Nachrichten aus einem ruhigen Land. In: Die Kunst des Überwinterns. Musik und Literatur um 1968. Hg. v. Jörn Peter Hiekel. Köln u.a.: Böhlau 2011, S. 23-67.
 • Mitteleuropa. Landschaft und Diskurs. In: Mitteleuropa'. Geschichte eines transnationalen Diskurses im 20. Jahrhundert Band I (2011), S. 11-40
 • Jacques Lajarrige / Walter Schmitz  / Giusi Zanasi (Hgg.): ‚Mitteleuropa’. Geschichte eines transnationalen Diskurses im 20.Jahrhundert. Band I. Dresden: Thelem 2011.
 • Biographie – kein Spiel. Lebensvariationen in Bühnenstücken bei Max Frisch und Jagoda Marinič und in dem Film „The Butterfly Effect“ von Eric Bress und J. Mackye. Vortrag auf der Internationalen Konferenz „Max Frisch - Konstellationen und Perspektiven.“ Dresden, 9. Juni 2011 - 11. Juni 2011
 •  ‚Böhmen liegt am Meer’ – Zur Territorialisierung einer Utopie in Mitteleuropa. Trilaterale Forschungskonferenz „Mitteleuropa – Geschichte eines transnationalen Diskurses im 20. Jahrhundert“. Villa Vigoni, 2.-5. Juni 2011

PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.
84 4aeee2a3ebd78     kamila.podrapska@tul.cz
KNJ
-
externí spolupracovník
Telefon: -
Konzultační hodiny: -