Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.
nikola.mizerova
...
budova P, 4.patro
zástupkyně vedoucího katedry
+420 485354280

Konzultace v LS 2020/21:  středa  8:30 - 9:30

V rámci distanční výuky probíhají konzultace přes Google Meet na adrese: 

https://meet.google.com/zfb-heeo-uac

 

Morfosyntax 1-3

Úvod do studia jazyka

Praktická jazyková cvičení

Volitelný literární seminář (Lit. 20. století)

Volitelný překladatelský seminář

Volitelný divadelní seminář 

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ: 

překlady literárních textů, německy psaná literatura z Čech a Moravy, žánr grotesky, současná německojazyčná literatura, literární reflexe prací Kurta Gödela, Daniel Kehlmann, Hans Magnus Enzensberger  

 

Odborné publikace (mj.): 

"Hans Magnus Enzensberger a teorém bezespornosti." In: Slovo a smysl. 2020 (17) 33. S. 85-99. https://doi.org/10.14712/23366680.2020.1.4

"Tritt durch neu Tore ein." (Nachwort) In: Typlt, Jaromír: Michal über Nacht. Praha: Kant, 2019. S. 35-41. 

Die Groteske in der deutschen Literatur aus den Böhmischen Ländern 1900-1930. Wien: Arco, 2013. ISBN 978-3-938375-51-8

"Eine Marginalie: Comic-Adaptionen von literarischer Texten am Beispiel von David Z. Mairowitz und Nicolas Mahler." In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Nr. 1/2015. S. 36-45.

"Der Verlust der Dialogizität als Translatologisches Problem". In: Krätzschmar, W.; Novotný, P. (eds.): Poesie in Bewegung. Dresden: Thelem, 2016. S. 97-109. ISBN 978-3-945363-32.4. 

"Groteske Darstellungen Gottes in der deutschsprachigen Literatur aus den Böhmischen Ländern". In: Acta Universitatis Carolinae – Philologica. Praha: Karolinum, 2011, str. 113-125. ISSN: 0567-8269.

"Der Themenbereich des Karnevals in der Literatur der Romantik." In: Vědecká pojednání - ACC JOURNAL XII/2006. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7372-101-5.

"Die ästhetische Kategorie des Grotesken in der deutschmährischen Literatur der Moderne und des Expressionismus." In: Loando. Beiträge Olmützer Doktoranden zur deutschen Literatur und Sprache. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1243-8.

"Der Stellenwert deutscher Sprachmittel im Werk des tschechischen Dichters Radek Fridrich." In: Heinemann, Margot (Hg.): Deutsch - Sprache der Euroregion(en). Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-86807-29-0.

„Lachen in der phantastischen Literatur. Am Beispiel des Frühwerks von Gustav Meyrink.“ In: Vaňková, Lenka; Wolf, Norbert Richard (Hg.): Studia Germanistica. č. 2. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. S. 37-43. ISBN 978-80-7368-376-4

 

Recenze

Synkretický Tyll (Daniela Kehlmanna Tyll), Souvislosti, č. 1/2020.

Mrazivá cesta do Berlína (Rolanda Schimmelpfenniga Jednoho jasného, mrazivého rána v lednu na začátku 21. století), Souvislosti, č. 4/2019

Provokovat nové názorové formy. (Eva Krátká, Vizuální poezie), TVAR 17/17

Aby se slovo zarylo. (Jaromír Typlt, Za dlouho), TVAR 1/17

Komedie rovná se tragédie plus čas (Nicolase Mahlera Večírek s Kantem). Souvislosti 1/2017.

Labilní rovnováha Titaniku (H. M. Enzensberger, Zánik Titaniku), Souvislosti 3/2015.

Silná neurastenie za spolupůsobení srdce (Florian Illiese, 2013), Souvislosti 1/2015.

Postavme si otázku překladu (Thomas Mann, O sobě; Oswald Spengler Zánik Západu), Souvislosti 1/2014

Staří mistři Thomase Bernharda (Thomas Bernhard, Nicolas Mahler, Staří mistři), Souvislosti 3/2013.

„Až zbytečně dlouhá oklika“ (Božena Správcová, Východ), Souvislosti 3/2012

Kličkování za hvězdou (Konrada Paula Liessmann, Univerzum věcí, Teorie nevzdělanosti, Hodnota člověka), Souvislosti 3/2012

Vstupuj devíti branami (Jaromír Typlt, Michal přes noc), Souvislosti 2/2012

Nejlepší z možných světů (Arno Schmidt, Leviathan), Souvislosti 1/2012

Na minovém poli (Recenze Esejí Hanse Magnuse Enzensbergera). In: Souvislosti 3/2011.

 

PŘEKLADY publikací:

H. M. Enzensberger: Mauzoleum. Praha. Dybbuk, 2020, ISBN 978-80-7438-221-5.(překlad Novotný, Mizerová)

Hugo Ball: Útěk z doby. Praha: RUBATO, ISBN: 978-80-87705-50-6

Mizerová, N.; Novotný, P. (eds.): Wiener Gruppe. Praha: Rubato, 2015. ISBN 978-80-87705-37-7. (překlad Novotný, Mizerová)

Thomas Bernhard: Pravdě na stopě. Praha: Prostor, 2013. ISBN 978-80-7260-274-2. (překlad Nikola Mizerová, Pavel Novotný, Miroslav Petříček)

Stanislav Struhar: Hledání štěstí. (překlad do češtiny) Praha: Volvox Globator, 2007. ISBN: 978-80-7207-652-9.

Překlady kratších textů:

Robert Schindel: Lok za lokem pít šťovíkové víno (Übersetzung Nikola Mizerová). In: Souvislosti. 3/2010.

Wiener Gruppe, Souvislosti 2/2012 (tematický blok spolu s Pavlem Novotným)

Wiener Gruppe II, Souvislosti 3/2014. (tematický blok spolu s Pavlem Novotným)

Ilse Aichingerová: Deník mizení (překlad Nikola Mizerová). In: Souvislosti. 2/2011.

Ilse Aichingerová: Jako vysoký šrapnel se do výšky vyhoupla večernice (překlad Nikola Mizerová). In: Souvislosti. 2/2011.

Ilse Aichingerová: Spěte v houpací síti (překlad Nikola Mizerová). In: Souvislosti. 2/2011.

Helmut Eisendle: Svoboda, jakou chci aneb Ego-washing (překlad Nikola Mizerová). In: Souvislosti. 3/2011.

Franz Mon: Rozhlasovou hru je třeba udělat. (překlad Nikola Mizerová) In: Souvislosti 4/2013.

H. M. Enzensberger: Chudák Orwell! (překlad Nikola Mizerová) In: Souvislosti 4/2013.

H. M. Enzensberger: Každodenní zázraky. (překlad Nikola Mizerová). In: Souvislosti 4/2013.

Jiří Gruša: Evropská kultura v čase globalizace. (překlad Nikola Mizerová) In: Souvislosti 4/2015.

Jaromír Typlt: Bruchstück B101. In: Die Horen. Band 245. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik. Hg. von Jürgen Krätzer. Göttingen: Wallstein Verlag, 2012 (Übersetzung ins Deutsche Nikola Mizerová und Mirko Krätsch). ISBN 978-3-8353-1099-5

Jaromír Typlt: Das Feld über mir. In: Sudetenland. Europäische Kulturzeitschrift. 4/2015.

H. M. Enzensberger: O neřešitelných problémech. In: Souvislosti. 4/2016.

H. M. Enzensberger: Giovanni Battista Piranesi. In: Tvar. 3/17. 

H. M. Enzensberger: Oliver Evans. In: Tvar. 7/17.

H. M. Enzensberger: Louis Auguste Blanqui. In: Tvar. 11/17.

H. M. Enzensberger: Jacques de Vaucanson. In: Tvar. 16/17.

H. M. Enzensberger: M. M. Bakunin. In: Tvar. 18/17.

H. M. Enezensberger: Niccoló Machiavelli. In: Tvar. 2/2018.

H. M. Enzensberger: Tommaso Campanella. In: Tvar. 6/2018.

H. M. Enzensberger: G. W. Leibniz. In: Tvar. 12/2018.

H. M. Enzensberger: H. M. Stanley. In: Tvar: 19/2018.

Jaromír Typlt: Sie sind nicht gekommen. Sie sind aufgetaucht. In: Bernig, Jörg; Browarny, Wojciech; Prunitsch, Christian (Hg.): „Die schönen Überbleibsel nach dem Ende der Welt.“ Sudeten, literarisch. Dresden: Thelem, 2017. s. 184-207. ISBN: 978-3-945363-49-2

Hans Flesch von Brunningen: Úsměv setnutého. PLAV. 4/2017

Heinrich Böll: L´art pour l´art kašle (Kašel na koncertě, Otcův kašel). In: Souvislosti. 2/2017.

Hans Magnus Enzensberger: Jak se národy vymýšlejí od psacího stolu. In: Souvislosti. 4/2017

Heinrich Böll: Dopis mladému nekatolíkovi. In: Souvislosti. 1/2018.

Heinrich Böll: Nové problémy paní Saubermannové (přeložili Nikola Mizerová a Pavel Novotný). In: Souvislosti. 1/2018.

Heinrich Böll: „Všechno, co přichází z druhé nebo třetí ruky, je mi podezřelé“ (Rozhovor Heinze Ludwiga Arnolda s Heinrichem Böllem o církvi, politice, morálce a umění). In: Souvislosti. 1/2018.

Vzdělání v oboru: 

2002       zakončení jednooborového magisterského studia německé filologie, katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2007       zakončení doktorského studia německé filologie a získání titulu Ph.D., katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

Zaměstnání: 

leden 2006 až doposud       odborný asistent, katedra německého jazyka, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

VZDĚLÁNÍ V OBORU:

2002                    zakončení jednooborového magisterského studia německé filologie, státní magisterská zkouška, včetně státní zkoušky z překladatelství

katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2007                   zakončení doktorského studia německé filologie (obor: německá

literatura) a získání titulu Ph.D.

katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

ZAMĚSTNÁNÍ:

2002 – 2005  překladatel, lektor (OSVČ)

leden 2006 – doposud

                     odborný asistent – katedra německého jazyka, Pedagogická

                           fakulta, Technická univerzita v Liberci         

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra německého jazyka