Mgr. Martina Čeřovská, Ph.D.
martina.cerovska
...
Budova P, 4. patro
tajemník, tutor
+420 485354288

Konzultace v ZS 2020/21:  pondělí  13:00 - 14:00

Ve zkouškovém období pouze po dohodě e-mailem či telefonicky

ČEŘOVSKÁ, M.: Zur Fehleranalyse im Deutschunterricht. In: VOMÁČKOVÁ, O. - DÖMISCHOVÁ, I. - KUBICA, J.: Die deutsche Sprache und Literatur im europäischen Raum. UP Olomouc 2008, s. 76-83. ISBN 978-80-244-2252-7.
ČEŘOVSKÁ, M.: Zum phonetischen Aspekt im interaktiven Lehrwerk Deutsch mit Max, Teil I bezüglich des mehrkanaligen Lernens. In: DÖMISCHOVÁ, O.: Der Fremdsprachenunterricht im 21. Jahrhundert. UP Olomouc 2011, s. 34-40. ISBN 978-80-244-2700-3.
ČEŘOVSKÁ, M. – KLIEWER, A.: Wider den Einheitsunterricht. Deutschlernen an der Grenze. TUL 2011. ISBN 978-80-7372-760-4.
ČEŘOVSKÁ, M.: Digitální předmět/obor - německý jazyk. In: Berki, J.: Jak podpořit výuku e-technologiemi. TUL 2014. ISBN 978-80-7494-134-4.
ČEŘOVSKÁ, M. Osvojování němčiny jako L3 v kontextu mnohojazyčnosti. In: Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. Brno 2014. ISBN 978-80-210-7568-9.
ČEŘOVSKÁ, M.: Zur Rolle der Aussprache im Fremdsprachenunterricht: Ein historischer Überblick von der Grammatik-Überestzungsmethode bis heute. In: Janíková, V. - Andrášová, H. (vyd.).: Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Brno 2015. ISBN 978-80-263-0943-7.
ČEŘOVSKÁ, M.: Vliv českého a anglického jazyka na výslovnost němčiny jako druhého cizího jazyka: výsledky pilotáže. In: Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV. Brno 2015. ISBN 978-80-210-8120-8.

Vzdělání:
2007: Mgr., Technická univerzita v Liberci, učitelství německého a českého jazyka pro 2. stupeň základní školy
2013: zahájení studia v doktorském studijním programu specializace v pedagogice, obor didaktika cizího jazyka na MUNI Brno.

Zaměstnání:
09/2006 - 02/2007: SRN, Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen, překlady a tlumočení
03/2007- dosud: Technická univerzita v Liberci

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra německého jazyka