Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D.
nikola.mizerova
...
budova P, 4.patro
zástupkyně vedoucího katedry
+420 485354280

Konzultace v ZS 2019:  středa  9.00 - 10.00

Ve zkouškovém období pouze po dohodě e-mailem či telefonicky

Morfosyntax 1-3

Úvod do studia jazyka

Vybrané kapitoly z germanistické lingvistiky

Praktická jazyková cvičení

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ: 

překlady literárních textů, německy psaná literatura z Čech a Moravy, žánr grotesky 

 

PŘEKLADY publikací:

Překlady literárních textů (mj.):

Hugo Ball: Útěk z doby. Praha: RUBATO, ISBN: 978-80-87705-50-6

Mizerová, N.; Novotný, P. (eds.): Wiener Gruppe. Praha: Rubato, 2015. ISBN 978-80-87705-37-7. (překlad Novotný, Mizerová)

Thomas Bernhard: Pravdě na stopě. Praha: Prostor, 2013. ISBN 978-80-7260-274-2. (překlad Nikola Mizerová, Pavel Novotný, Miroslav Petříček)

Stanislav Struhar: Hledání štěstí. (překlad do češtiny) Praha: Volvox Globator, 2007. ISBN: 978-80-7207-652-9.

 

Odborné publikace (mj.): 

Die Groteske in der deutschen Literatur aus den Böhmischen Ländern 1900-1930. Wien: Arco, 2013. ISBN 978-3-938375-51-8

„Eine Marginalie: Comic-Adaptionen von literarischer Texten am Beispiel von David Z. Mairowitz und Nicolas Mahler“. In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Nr. 1/2015. S-36-45.

Der Verlust der Dialogizität als Translatologisches Problem. In: Krätzschmar, W.; Novotný, P. (eds.): Poesie in Bewegung. Dresden: Thelem, 2016. S. 97-109. ISBN 978-3-945363-32.4. 

 

Vzdělání v oboru: 

2002       zakončení jednooborového magisterského studia německé filologie, katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2007       zakončení doktorského studia německé filologie a získání titulu Ph.D., katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

Zaměstnání: 

leden 2006 až doposud       odborný asistent, katedra německého jazyka, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

VZDĚLÁNÍ V OBORU:

2002                    zakončení jednooborového magisterského studia německé filologie, státní magisterská zkouška, včetně státní zkoušky z překladatelství

katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2007                   zakončení doktorského studia německé filologie (obor: německá

literatura) a získání titulu Ph.D.

katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

ZAMĚSTNÁNÍ:

2002 – 2005  překladatel, lektor (OSVČ)

leden 2006 – doposud

                     odborný asistent – katedra německého jazyka, Pedagogická

                           fakulta, Technická univerzita v Liberci         

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra německého jazyka