Termíny SZZ: srpen - září 2020

  • Daniela Hasíková

SZZ se konají 2. 9. 2020 v učebně P005.

Žádáme studenty, aby dodržovali stanovený čas státní závěrečné zkoušky a zdržovali se v prostorách budovy před zkouškou a po jejím ukončení pouze nezbytnou dobu. Společné zahájení se nekoná, výsledek SZZ bude studentovi sdělen po vykonání zkoušky.

10.00 - 11.50  Zákoutská Adéla

11.50 - 13.10  Žukov Michal

13.00 - 15.00  Ramešová Marta

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra německého jazyka