Termíny SZZ

  • Daniela Hasíková

Termín státních závěrečných zkoušek v lednu 2018 pro bakaláře:

Písemná část:  v pondělí 22. ledna od 14:00  - 4. patro (kancelář P 04024)

Ústní část:       ve středu 24. ledna od 10:00   - přízemí - učebna P005

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra německého jazyka