Studium na německých univerzitách v LS 2018

  • Mgr. Martina Čeřovská

GFPS-CZ je organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě působící v oblasti setkávání především studentů se společným zájmem rozvíjet přátelské vztahy se sousedními státy, zejména Německem a Polskem. Cílem poskytování stipendií chceme přispět k individuálnímu zlepšení německého jazyka a seznámení se s německou kulturou. Podrobnosti viz http://www.gfps.cz/

Přihlašovací dokumenty zde.

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra německého jazyka